Aslan heißt jetzt Joshi,

Joshi mit 10 Monaten:

Joshi und Cooper:

Joshi im neuen Zuhause:

 

Aslan mit neun Wochen:

Aslan mit acht Wochen:

Aslan mit sieben Wochen:

 

Aslan mit sechs Wochen:

Aslan mit fünf Wochen:

Aslan mit vier Wochen:


Aslan mit drei Wochen:

Aslan in der zweiten Woche:

Aslan am Tag der Geburt: